15AH, San Francisco

California, United States.

Send Your Mail At:

[email protected]

Working Hours

Mon-Sat: 9.30am To 7.00pm

Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

เชื้อที่ก่อให้เกิดภาวะติดเชื้อ

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการวินิจฉัยครั้งแรกที่สามารถตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่เป็นที่รู้จักของมนุษย์ได้ทั้งหมดพร้อมกับเครื่องหมายสำหรับความรุนแรงและความต้านทานยาปฏิชีวนะ การศึกษาในวารสารmBioแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม เมื่อได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานทางคลินิกแล้ว

BacCapSeq จะให้แพทย์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหาแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งรวมถึงเชื้อที่ก่อให้เกิดภาวะติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุอันดับที่สามของการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา แพลตฟอร์มนี้มีความรู้สึกไวกว่าการทดสอบแบบเดิม ๆ ถึง 1,000 เท่าในระดับที่เทียบเคียงได้กับการทดสอบว่ามีแบคทีเรียเพียงตัวเดียวในแต่ละครั้ง

admin