15AH, San Francisco

California, United States.

Send Your Mail At:

[email protected]

Working Hours

Mon-Sat: 9.30am To 7.00pm

Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

กฎหมายไทยไม่มีอำานาจในการจับกุมในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตเป็นส่วนหนึ่งของ “ขั้นตอนปกติ แต่ไม่ใช่เรื่องนโยบายดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ” กระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นจากคำขอของตำรวจและอัยการ นายประยุทธจันทร์โอชากล่าวว่าการตัดสินใจว่า Yingluck จะถูกส่งตัวไปอยู่กับรัฐบาลอังกฤษหรือไม่

ผู้บังคับใช้กฎหมายไทยไม่มีอำานาจในการจับกุมในต่างประเทศ “รัฐบาลได้ทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ภายใต้กรอบกฎหมาย ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องจะตัดสินใจว่าจะส่งคืน [Yingluck] ตามที่ได้ร้องขอไว้หรือไม่ “นายประยูรกล่าวในทำเนียบรัฐบาล ดอนกล่าวเมื่อวานนี้เขาไม่ได้ระลึกถึงการได้รับเอกสารใด ๆ ที่ต้องการความเห็นชอบในเรื่องนี้ นอกจากนี้เขายังได้ยกเลิกข้อเสนอแนะว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพบปะกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ Theresa May ในโอกาสที่เขามาเยือนเมื่อเร็ว ๆ นี้

admin